قوانین و مقررات

1 - سفارشات با استفاده از پست ، باربری ، اتوبوسرانی ارسال می شود.

2 - کالا هایی که در بسته بندی پاور گریپ ( گتس ) هستند شامل گارانتی و ضمانت نمی شوند.

3 - کالا هایی که در بسته بندی شرکت راستین روان بارمان صنعت هسنتد دارای 50 هزار کیلومتر و حداکثر یک سال شامل گارانتی می باشد.

4 - مرجوعیت کالا فقط ، کالاهایی که در بسته بندی شرکت راستین روان بارمان صنعت هستند مورد تایید و قبل از اقدام به مرجوعی حتما با پشتیبانی هماهنگ شود.

5 - مرجوعی کالاهای شرکت راستین روان بارمان صنعت حداکثر تا 2 ماه بعد از خرید امکان دارد. ( ویژه همکاران )